Impressum

Impressum

Filip Altman • Marek Mandler • Praha

E-Mail: info@drazdany.cz
Socilální sítě: Facebook www.facebook.cz/drazdany.cz | www.facebook.cz/zamestnani.nemecko | Instagram www.instagram.com/drazdany.cz | YouTube www.youtube.com/drazdany.cz

Upozornění na vyloučení odpovědnosti: Navzdory pečlivé kontrole nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají jejich provozovatelé.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu přesto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služeb jsme odpovědni za své vlastní obsahy na těchto stránách v souladu s obecně platnými zákony. Nejsme povinni kontrolovat obsah zprostředkovaných zdrojů informací či za informace uložené třetími osobami, nebo pátrat po okolnostech které by měly vést k odhalení případné nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat takové obsahy tím zůstává nedotčena. Odpovědnost za jejich odstranění či zablokování můžeme převzít od data, kdy nabudeme vědomost o konkrétním protiprávním jednání. Jakmile se o takovém obsahu dozvíme, zajistíme okamžitě jeho ostranění.

Odpovědnost za odkazy
Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad nimiž nemáme kontrolu. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít jakoukoliv záruku. Za obsah na odkazovaných stranách ručí vždy příslušní provozovatelé či poskytovatelé těchto stránek. Odkazované stránky byly prověřeny v okamžiku umístění odkazu, zda neporušují zákon. V okamžiku propojení stránek nebyly patrné žádné ilegální obsahy. Stálá kontrola odkazovaných stránek, pokud nejsou k dispozici žádné konkrétní důkazy o porušení zákona, není možná. Po oznámení o porušení zákona, tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva
Obsahy a součásti těchto stránek, které byly vytvořeny provozovatelem těchto stránek podléhajízákonu o autorském právu. Rozmnožování, pozměňování, distribuce či jakékoliv využití mimo rozsahu autorských práv vyžaduje písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční využití. Obsah těchto stránek, který nebyl vytvořen provozovatelem stránek, může podléhat vlastnickým právům třetích osob. Obsahy patřící třetím osobám jsou zvášť označeny. Pokud byste přesto našli obsahy porušující autorská práva, prosím, oznamte nám to. Dozvíme-li se o takovém porušení práva, obsahy neprodleně odstraníme.

Ochrana osobních údajů
Použití našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud na našich stránkách vyžadujeme zadání osobních údajů (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), je to na základě dobrovolnosti. Tato data nebudou sdělována třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu.
Upozorňujeme na to, že přenos dat přes internet (například komunikace prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran tak není možná.
Další licence, na které se odvoláváme
Zvláštní zřetel je nutné brát na obsahy a programy, na které se vztahují licence GNU GPL a CCL.
www.gnu.org/licenses/gpl.txt
http://de.creativecommons.org/was-ist-cc/

Obsahy z encyklopedie Wikipedia
Na obsahy, které jsou propojeny s encyklopedií Wikipedia se vztahují následující prohlášení o vyločení odpovědnosti:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Impressum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vyloučení_odpovědnosti

Google Maps
Zdrojem všech zobrazených map je Google Maps.

Google Analytics
Tento web používá Google Analytics, a to za účelem optimalizace a zlepšování obsahů portálu, pomocí statistické analýzy uživatelských dat.
Bližší informace o ochraně osobních dat aplikací společnosti Google Inc. najdete na https://policies.google.com/privacy.

Napiště co hledáte, vyberte si z doporučených výsledků,
případně stiskněte klávesu Enter pro zobrazení všech výsledků.